نرم افزار حضور و غیاب آنلاین مشاغل

نرم افزار حضور و غیاب آنلاین به عنوان یک سیستم مدیریت زمان جامع؛ به کارفرمایان بینشی در مورد نیروی کار خود می دهد. به آن ها کمک میکند تا برای کنترل بهتر هزینه های کار و افزایش بهره وری، زمان های کاری پرسنل، مرخصی ها و… را برنامه ریزی و مدیریت کنند.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.

یک سیستم مدیریت زمان خوب، فرآیندها را خودکار می کند. کارهای کاغذی را به حداقل می رساند. فعالیت های زمان بر و خسته کننده را نیز کاهش می دهد.

نرم افزار حضور و غیاب آنلاین پرشین سیستم نیز به مثابه یک سیستم مدیریت زمان مدرن عمل می کند که به کارمندان اجازه می دهد ساعات ورود و خروج، مرخصی ها و… را در سیستم وارد کنند. کارفرمایان نیز می تواند گزارشات را در هر لحظه رصد و مدیریت نماید.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب دورکاری بخوانید.

ابزارهای موجود در این نرم افزار، روشی نوین برای نظارت بر جزئیات حضور و غیاب می باشد. به دلیل آنلاین بودن نرم افزار، از هرجای دنیا قابل دسترس است.

این نرم افزار برای چه مشاغلی بیشتر مناسب است؟

ویژگی های نرم افزار حضور و غیاب شرکت پرشین سیستم

  1. شرکت هایی در مقیاس های کوچک به دلیل تعرفه های به صرفه ی نرم افزار برای این شرکت ها و همچنین هزینه های گزاف دستگاه های بیومتریک حضور و غیاب پرسنل.

  2. سازمان های بزرگ با تعداد بالای پرسنل که کنترل حضور و غیاب پرسنل، مدیریت عدم تطابق زمانی مرخصی پرسنل مشغول در یک واحد، کنترل شیفت ها و… به آسانی امکان پذیر نیست .

  3. مشاغلی که دارای چندین شعبه ی مختلف در محل های متفاوت در یک شهر یا در شهرهای مختلف هستند. یا حتی مشاغلی که در خارج از کشور دارای شعب هستند.

  4. مشاغلی که دارای رفت و آمدهای بسیاری از پرسنل هستند. مانند پیک های موتوری، ماموران ادارات پست و… .

  5. مشاغلی که دارای پرسنل دورکار هستند و یا پرسنل ساعت کار، که در ساعات متغییر در هفته مشغول به کار هستند، می تواند باعث افزایش بهره وری شود.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب مشاغل بخوانید.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.