مدیریت الکترونیکی چیست؟ (بخش دوم)

در مقاله اول، به اهمیت اطلاعات و سیستم مدیریت الکترونیکی به عنوان یک منبع مهم استراتژیک برای تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده اشاره کردیم. محصولاتی که مدیریت الکترونیک در آنها حرف اول را می زند. مانند نرم افزار مدیریت الکترونیک اسناد ، مدیریت الکترونیک حضور و غیاب ، مدیریت الکترونیک ارسال مرسولات و …

کامپیوتر؛ جمع آوری، پردازش و انتقال اطلاعات را تسهیل کرده است. بنابراین منجر به کاهش هزینه، بهره وری، کیفیت و بهبود کارایی در تمام صنایع شده است.

فناوری اطلاعات دارای کاربردهای مختلفی از جمع آوری مالیات تا سازمان بانکی، از کاوش نفت تا ایجاد سیستم های انرژی، از مدیریت الکترونیک اسناد، کنترل حضور و غیاب پرسنل، تا تجزیه و تحلیل مشکلات پیچیده علمی و غیره است.

یک نظرسنجی که در اروپا توسط کنسرسیوم KITE (1999) انجام شد، به برخی از عوامل مهم موفقیت مربوط به استراتژی های تجارت الکترونیکی مشاغل کوچک اشاره کرد.

مدیریت الکترونیکی حضور و غیاب

برخی از مهمترین استراتژیها عبارتند از:

 • محتوا 
 • راحتی 
 • کنترل 
 • تعامل 
 • جامعه 
 • حساسیت قیمت 
 • تصویر برند
 • تعهد 
 • مشارکت

مدیریت الکترونیکی نام چتری برای چندین ماژول تجارت الکترونیکی است. این شامل ابزاری برای تبادل اطلاعات شفاف و همکاری آنلاین بین بازیگران مختلف در زنجیره تأمین است. این پروسه فرآیندهایی را در بر می گیرد که اطمینان حاصل می کند که بخش های بازرگانی و فناوری اطلاعات با یکدیگر همسو هستند. همچنین قادر به ارائه سطح خدمات، در دسترس بودن، امنیت و عملکرد مورد نیاز برای موفقیت هستند.

مدیریت الکترونیکی به سیستم های اطلاعاتی در پشت صحنه گفته می شود که از مدیریت پشتیبانی می کنند. از جمله:

ظهور این سیستم در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ شاهد افزایش همکاری بین شرکای تجاری در یکپارچه سازی فعالیت ها و همچنین ساختاردهی و مدیریت سازمان های آنها بوده است. در نتیجه مسائل و مشکلات جدید بوجود آمده است.

 موانع سیستم مدیریت الکترونیک حضور و غیاب

چالش ها و موانع سیستم مدیریت الکترونیکی

شش عامل شامل عوامل:

 • مدیریتی 
 • انسانی 
 • فرهنگ سازمانی 
 • عوامل سازمانی 
 • محیطی 
 • فناوری و فرهنگ سازمانی

همگی بر اجرای مدیریت الکترونیکی به طور مثبت و منفی تأثیر دارند. در این مقاله ، نویسندگان بر جنبه ممانعت از این عوامل تمرکز کرده اند.

بر اساس بررسی ادبیات ، فرضیه این مقاله تحقیقاتی در زیر بحث شده است. معرفی IT تغییرات چشمگیری را در مسائل مدیریتی ایجاد کرده است. در واقع، پذیرش فناوری اطلاعات جهت سیستم مدیریت الکترونیکی، اساساً نوآوری اداری است.

با این حال، بسیاری از مطالعات نشان می دهد که در ایران:

 • عوامل مدیریتی مانع استفاده از سیستم مدیریت الکترونیکی است.

در بیشتر شرایط، عملکردهای مدیریتی فعالیتهای سازمانی را تسهیل می کنند. اما ناخودآگاه آنها ممکن است زمینه شکست بسیاری از ابتکارات سازمانی را فراهم کنند. در این راستا، بسیاری از اقدامات مدیریتی مانند انگیزه ناکافی، آگاهی نامناسب، چرخه عمر کوتاه مدیریت و غیره از استفاده موثر از مدیریت الکترونیکی جلوگیری می کند.

 • منابع انسانی مانع استفاده از سیستم مدیریت الکترونیکی است.

در حال حاضر، تعامل انسان و کامپیوتر (HCI) در حال تغییر یک الگوی از تعامل متصل به دسک تاپ به سمت تعامل سازگار با زمینه است و مکانهایی فراتر از دسک تاپ است.
نوع جدیدی از تعامل پیشنهاد شده است که بیشتر فیزیکی، جذاب و ملموس باشد. اما در عین حال طبیعی تر و ضمنی باشد. در این مقاله فرض بر این است که تعامل اقدامات مدیریت الکترونیکی با انسان ممکن است به دلیل عوامل انسانی مانند جهت گیری انسان در برابر مقاومت در برابر عوامل در حال تغییر، تعداد ناکافی از متخصصان ، عدم علاقه، انگیزه و غیره مختل می شود.

 • عوامل فرهنگی و اجتماعی مانع استفاده از سیستم مدیریت الکترونیکی است.

فرهنگ یک مجموعه پیچیده است که شامل دانش، اعتقادات، هنرها، اخلاق، قوانین، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادت دیگری توسط یک انسان به عنوان عضوی از جامعه است که ممکن است مانع جذب آسان فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه شود.

در ادامه مقاله همراه ما باشید.

نرم افزار حضور و غیاب کنترل ورود و خروج پرسنل