راهنمای نرم افزار حضور و غیاب برای کالج

  • صفحه اصلی
  • راهنمای نرم افزار حضور و غیاب برای کالج

نظارت بر حضور دانشجویان یک فعالیت اساسی است که در هر کالج ها اتفاق می افتد. اساتید قبلی از طریق روش های مختلف دستی مانند شمارش، شماره تلفن، و … نظارت بر حضور و غیاب را انجام می دادند. در حال حاضر نرم افزارهای تخصصی و پیشرفته ای در بازار موجود است که فرآیند مدیریت حضور و غیاب را خودکار می کند. همچنین به نظارت و پیگیری حضور دانشجو کمک می کند. راهنمای نرم افزار مدیریت حضور و غیاب آنلاین برای کالج ها را با هم مرور می کنیم.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.

سیستم مدیریت حضور و غیاب آنلاین برای کالج ها به اساتید این امکان را می دهد تا با یک کلیک سریع و دقیق حضور دانشجویان را ثبت کند.

بدون زحمت اساتید می توانند یک گزارش جامع تهیه کنند تا دانشجویان منظم و غیر منظم را بررسی کنند. علاوه بر این، دانشجویان می توانند در کمتر از یک دقیقه برای مرخصی اقدام کنند. همچنین اساتید یک به روزرسانی فوری دریافت می کنند که به آنها در صرفه جویی در وقت و زمان زیادی کمک می کند.

در مورد نرم افزار مدیریت الکترونیکی اسناد بخوانید.

اهمیت نرم افزار مدیریت حضور و غیاب آنلاین در کالج ها

اهمیت نرم افزار مدیریت حضور و غیاب آنلاین در کالج ها

همه موسسات آموزش عالی دارای حضور در ارتباط با نمرات خواهند بود. حضور منظم دانشجو باعث می شود که او در فعالیت ها و تکالیف کلاس درس شرکت کرده و به اساتید آکادمیک داخل کلاس توجه کافی داشته باشد. اگر دانشجویان در کلاس درس توجه کافی داشته باشند، می توانند زمان زیادی را در ادامه تحصیل و آمادگی برای امتحانات صرفه جویی کنند.

مشاهده شد که الگوی حضور دانشجویان در موسسه با سوابق اجتماعی و مالی آنها ارتباط زیادی دارد. این نشان دهنده اهمیت نرم افزار مدیریت حضور و غیاب در کالج ها است.

حضور منظم دانشجویان نه تنها در فرآیند یادگیری تحصیلی، بلکه در بهبود نظم و انضباط آنها و تبدیل شدن به شهروندان مسئول جامعه کمک می کند.

در مورد نرم افزار ارسال مرسولات بخوانید.

راهنمای نرم افزار مدیریت حضور و غیاب

  1. در نرم افزار مدیریت حضور و غیاب پس از پذیرش دانشجو در دسته های مناسب، لازم است جدول زمانی هر دسته تهیه شود. پس از آماده شدن جدول زمانی، مدیران می توانند به اساتید این امتیاز را بدهند که در جلسه شرکت کنند.

  2. تنظیمات مختلفی مربوط به حضور و غیاب وجود دارد که باید در تنظیمات قبلی مانند حضور روزانه یا موضوعی مناسب پیکربندی شوند. این بخشی از تنظیمات اساسی موسسه است.

  3. وقتی تنظیمات آماده و جدول زمانی نیز ایجاد شد، اساتید می توانند حضور خود را از داشبورد های شخصیِ همراه به روز کنند.

  4. حضورهایی که در نرم افزار مدیریت حضور و غیاب به روز شده است به عنوان اعلان به تلفن های همراه ارسال می شود و به عنوان گزارشی در مشخصات هر دانشجو قابل دسترسی است.

در مورد سامانه مدیریت الکترونیکی اسناد بخوانید.

چه کسی می تواند حضور دانشجویان را مشخص کند؟

چه کسی می تواند حضور دانشجویان را مشخص کند؟

مدیر یا هر کارمند ممتاز دیگری با امتیاز ثبت نام “حضور دانشجو” می تواند حضور را مشخص کند. با این حال، شرایط اضافی نیز وجود دارد که باید هنگام علامت گذاری حضور دانشجو رعایت شود. اگر نوع حضور دانشجو روزانه باشد، فقط مدیر گروه ها می توانند آن را مشخص کنند. اگر نوع حضور دانشجویان از نظر موضوعی باشد، فقط کارمندانی که به موضوع خاص اختصاص داده شده اند می توانند حضور در این درس را مشخص کنند.

روش های حضور می تواند در نرم افزار مدیریت حضور و غیاب مشخص شود. در راهنمای نرم افزار مدیریت حضور و غیاب تمام موارد شرح داده شده است.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب بخوانید.

ماژول حضور دانشجویان در نرم افزار مدیریت حضور و غیاب به گونه ای طراحی شده است که ردیابی حضور و غیاب را تا آنجا که ممکن است آسان کند.

در مورد سامانه ارسال مرسولات بخوانید.

همه دانشجویان کلاس به طور پیش فرض “حاضر” در نظر گرفته می شوند. بنابراین اساتید باید فقط دانشجویانی را که “غایب” هستند علامت گذاری کند. این باعث صرفه جویی در وقت اساتید می شود. اساتید این کار را مستقیماً از در کلاس با استفاده از برنامه تلفن همراه انجام می دهند. همچنین می توانند دانشجویان غایب را در دفترچه یادداشت کنند و بعداً روزانه یا هفتگی یک بار از لپ تاپ خود به روز کنند.

با توجه به ترجیح موسسات، حضور می تواند به عنوان “نیم روز” یا “تمام روز” مشخص شود. اساتید همچنین می توانند دلیلی برای عدم حضور دانشجو ارائه دهند.

در مورد نرم افزار حضور و غیاب اندروید بخوانید.

راهنمای نرم افزار مدیریت حضور و غیاب:

یک حالت حضور سریع اختیاری در نرم افزار حضور و غیاب آنلاین وجود دارد که به اساتید اجازه می دهد غیبت با دلیل دانشجو را مشخص کنند.

همچنین، می توان گزارش های حضور دقیق برای هر دسته برای تجزیه و تحلیل دقیق توسط اساتید یا مقامات بالاتر تهیه کرد. برای حضور روزانه نیازی به موسسه نیست که برنامه زمان بندی را از قبل تنظیم کند. اما حضور بصورت موضوعی تنها در صورتی مناسب خواهد بود که جدول زمانی به درستی تنظیم شده باشد.

در مورد سامانه ارسال مرسولات پستی بخوانید.

راهنمای نرم افزار مدیریت حضور و غیاب: