راهنمای تجزیه و تحلیل اسناد: نحوه انجام

 • صفحه اصلی
 • راهنمای تجزیه و تحلیل اسناد: نحوه انجام

نحوه انجام تجزیه و تحلیل اسناد را در این محتوا مرور می کنیم. پژوهشگران بسته به هدف مطالعه، انواع اسنادی که در حال تجزیه و تحلیل هستند و روش هایی که برای انجام تحقیق ترجیح می دهند، به فرآیند تحلیل اسناد متفاوت برخورد می کنند. با این حال، این هفت مرحله اساسی می تواند به شما در انجام تجزیه و تحلیل اسناد کمک کند:

در مورد نرم افزار مدیریت امور سهام بخوانید.

راهنمای تجزیه و تحلیل اسناد: نحوه انجام

راهنمای تجزیه و تحلیل اسناد: نحوه انجام

۱- منابع خود را فهرست کنید

قبل از شروع تجزیه و تحلیل اسناد، در مورد انواع اسنادی که قصد استفاده از آن را دارید، تصمیم بگیرید. شما می توانید متون خود را بر اساس عوامل زیادی انتخاب کنید، از جمله:

 • رسانه، مانند روزنامه، مجله یا وب سایت

 • ژانر، مانند سیاست، بازاریابی یا مسائل اجتماعی

 • معیارهای ورود، مانند روزنامه ها یا وب سایت های خاص

 • پارامترهایی مانند محدوده تاریخ و مکان

مطلب مرتبط: نرم افزار آرشیو الکترونیک اسناد

ساختار فهرست شما ممکن است بر اساس عواملی مانند مطالعه، ترجیحات و تعداد منابع استفاده شده متفاوت باشد. هنگامی که محققان چند سند برای تجزیه و تحلیل دارند، اغلب انتخاب می کنند که همه آنها را فهرست کنند. اگر آنها با مقدار بیشتری کار می کنند، ممکن است به جای آن از یک نمونه استفاده کنند.

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت اسناد

۲- تصمیم بگیرید که چگونه اطلاعات را سازماندهی کنید

سازماندهی اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل سند شامل تعریف دو عنصر است:

واحدهای معنا و مجموعه ای از مقوله ها.

واحد معنا به عناصری که در متون خود به دنبال آن هستید، مانند کلمات، عبارات یا تصاویر اشاره دارد و مجموعه ای از مقوله ها از ویژگی های محتوا هستند. می‌توانید دسته‌های عینی، مانند جنسیت یا مذهب، یا مقوله‌های مفهومی مانند فاسد، وفادار یا قابل اعتماد را انتخاب کنید. هنگامی که عناصر اطلاعات خود را تعریف کردید، می توانید از یک سیستم کدگذاری با قوانینی که ایجاد می کنید برای سازماندهی آن بر اساس موضوع استفاده کنید، که تجزیه و تحلیل نتایج شما را آسان تر می کند.

مطلب مرتبط: نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد

۳- برای یادداشت ها کپی کنید

کپی کردن همه منابع به شما امکان می دهد بدون آسیب رساندن به اسناد اصلی، اطلاعات را برجسته و حاشیه نویسی کنید. همچنین امکان حمل و نقل را فراهم می کند. بنابراین اگر در محیط های متعدد تحقیق کنید، می توانید به راحتی آنها را از مکانی به مکان دیگر ببرید. هنگامی که مطالعه فعلی خود را به پایان رساندید، می توانید نسخه ها را برای تحقیقات بعدی ارسال کنید.

مطلب مرتبط: نرم افزار بایگانی اسناد الکترونیک

۴- از اصالت اطمینان حاصل کنید

فقط منابع معتبر به نفع تحقیقات شما هستند. بنابراین مهم است که قبل از استفاده از داده های آنها از قابل اعتماد بودن آنها اطمینان حاصل کنید. به عنوان مثال، منابع معتبر معمولاً دارای یک نویسنده فهرست شده و اطلاعات حق چاپ در اسناد هستند. شما می توانید از اعتبار یک سند با تأیید عواملی مانند موارد زیر مطمئن شوید:

 • قابل اعتماد بودن

 • سازگاری

 • قابلیت انتقال

 • اعتبار

مطلب مرتبط: نرم افزار آرشیو اسناد الکترونیک

۵- تعصبات را بررسی کنید

حتی اسنادی که عینی به نظر می‌رسند می‌توانند حاوی اطلاعات جانبدارانه باشند که می‌تواند دقت آنها را مخدوش کند. اگرچه ممکن است برخی از اطلاعات موجود در منابع مغرضانه هنوز مفید باشد، مهم است که سوگیری ها را بشناسید و از آنها برای فیلتر کردن تحقیقات خود استفاده کنید. انواع سوگیری که می توانید در طول تجزیه و تحلیل سند خود بررسی کنید عبارتند از:

 • سوگیری تایید: استفاده از نظرات دیگران برای تایید باورها

 • تعصب فرهنگی: ایجاد فرضیاتی بر اساس اینکه فرد چگونه فرهنگ خود یا فرهنگ دیگری را درک می کند

 • سوگیری ترتیب سؤال: استفاده از پاسخ به سؤالات برای تأثیرگذاری در پاسخ به سؤالات دیگر به همان روش

 • اثر هاله: دیدن یک شخص یا مفهوم به روشی خاص به دلیل یک ویژگی واحد

 • تعصب لفظی: تشریح پاسخ به یک سوال برای اینکه آن را در دستور کار قرار دهد

مطلب مرتبط: برنامه مدیریت اسناد

۶- سوال بپرسید

برای انجام تجزیه و تحلیل اسناد به طور مؤثر، می توانید سؤالاتی بپرسید که به شما کمک می کند پیشینه سند را تعیین کنید و چگونه منابع می توانند به شما در تحقیق شما کمک کنند. محققان معمولاً هنگام ارزیابی اطلاعات برای جمع‌آوری جزئیات مهم، سؤالاتی در مورد اینکه چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا و چرا می‌پرسند. نمونه هایی از این نوع سوالات عبارتند از:

 • چه کسی این سند را نوشته، تحقیق کرده یا ایجاد کرده است؟

 • این سند در مورد چیست؟

 • این سند چه زمانی نوشته شده است؟

 • این سند از کجا آمده است؟

 • چرا فکر می کنم این سند در تحقیق من مفید است؟

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت اسناد الکترونیک

۷- سند را ارزیابی کنید

هنگامی که این مراحل را کامل کردید، چارچوبی برای نزدیک شدن به تجزیه و تحلیل اسناد خود دارید. می‌توانید الگوهای موجود در داده‌ها را شناسایی کنید، اطلاعات مفیدی را استخراج کنید و تعیین کنید که چگونه برای سؤالی که تحقیق خود را حول آن متمرکز می‌کنید، که به عنوان سؤال تحقیق شما شناخته می‌شود، اعمال می‌شود. در نهایت، می‌توانید یافته‌های خود را تفسیر کنید و با توسعه مطالعه خود، از آنها برای ایجاد تحقیقات فعلی استفاده کنید.

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت الکترونیک اسناد

تجزیه و تحلیل اسناد