راهنمای تجزیه و تحلیل اسناد: تعریف

تجزیه و تحلیل اسناد به محققان کمک می کند تا منابع اولیه یا گزارش های اصلی افرادی را که تجربیات شخصی در مورد موضوع داشتند، درک و دسته بندی کنند. هنگام توسعه مطالعات خود، محققان از منابع تثبیت شده برای جمع آوری ایده ها و شواهد برای حمایت از ادعاهای خود استفاده می کنند.

این فرآیند اجازه می دهد تا کیفیت و هدف اسنادی را که استفاده می کنند ارزیابی کنند تا مشخص شود که آیا اطلاعاتی که در آنها وجود دارد به نفع مطالعات آنها است یا خیر. یادگیری بیشتر در مورد این فرآیند ممکن است به شما کمک کند منابع خود را بهتر سازماندهی کنید و تحقیقات را به طور مؤثرتری انجام دهید.

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت الکترونیک اسناد

تجزیه و تحلیل اسناد چیست؟

تحلیل اسناد یک روش تحقیق کیفی است که توسط محققین مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند شامل ارزیابی اسناد الکترونیکی و فیزیکی برای تفسیر آنها، به دست آوردن درک معنای آنها و توسعه بر اساس اطلاعاتی است که ارائه می کنند. محققان در تحقیقات خود از سه نوع سند اصلی استفاده می کنند:

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت اسناد الکترونیک

سوابق عمومی:

سوابق عمومی، سوابق رسمی فعالیت های یک سازمان، معمولاً یک سازمان دولتی یا مؤسسه آموزشی است که هر کسی می تواند به آن دسترسی داشته باشد. به عنوان مثال می توان به دفترچه راهنما، اطلاعات سرشماری، سوابق تولد و فوت و سوابق دادگاه اشاره کرد.

مطلب مرتبط: برنامه مدیریت اسناد

اسناد شخصی:

اسناد شخصی به گزارش تجربیات خود فرد اشاره دارد. به عنوان مثال می توان به خاطرات روزانه، سوابق سرمایه گذاری در بورس، مجلات، ایمیل ها، وبلاگ ها و پست های رسانه های اجتماعی اشاره کرد.

مطلب مرتبط: نرم افزار آرشیو اسناد الکترونیک

شواهد فیزیکی:

شواهد فیزیکی شامل اشیایی است که در محیط تحقیق یافت می شود. به عنوان مثال می توان به بروشور، پوستر و مواد آموزشی اشاره کرد.

کاربردهای تحلیل اسناد

کاربردهای تحلیل اسناد

تجزیه و تحلیل اسناد مهم است. زیرا به محققان اجازه می دهد تا منابع خود را درک کنند و قطعات مناسب را برای مطالعات خود انتخاب کنند. اسناد حاوی داده‌های کیفی هستند که به اطلاعات غیر عددی اشاره می‌کنند که محققین آن‌ها را در دسته‌هایی سازمان‌دهی می‌کنند.

مطلب مرتبط: نرم افزار بایگانی اسناد الکترونیک

سازماندهی داده ها به محققان اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل اسناد را با انواع دیگر تحقیق ترکیب کنند. محققان از مطالب مستند استفاده می کنند. زیرا اطلاعاتی که در آن موجود است می تواند اهداف زیادی را دنبال کند، از جمله:

  • فراهم کردن زمینه در تحقیق

  • معرفی سوالاتی که محققان ممکن است بپرسند

  • موقعیت های پیشنهادی باید رعایت شود

  • ارائه بینش های اضافی برای محققان ممکن است ارزشمند باشد

  • ارائه راهی برای پیگیری پیشرفت مطالعات آنها

  • به عنوان ابزاری برای تأیید شواهد یافت شده در تحقیقات دیگر

مطلب مرتیط: نرم افزار آرشیو الکترونیکی اسناد

محققان اغلب از داده های کشف شده در طول تجزیه و تحلیل سند در یک فرآیند استفاده می کنند، که زمانی اتفاق می افتد که محققان دو یا چند منبع داده را در یک دسته مقایسه می کنند تا شباهت ها و تفاوت های آنها را تعیین کنند.

مطلب مرتبط: نرم افزار مدیریت اسناد

این فرآیند نقش مهمی در ایجاد اعتبار دارد. محققان همچنین ممکن است از تجزیه و تحلیل اسناد به عنوان بخشی از مطالعات ترکیبی استفاده کنند که داده های کمی و کیفی را برای ایجاد یک رابطه هم افزایی که امکان استفاده کارآمدتر از داده ها را فراهم می کند، ترکیب می کند.

مطلب مرتبط: نرم افزار آرشیو الکترونیک اسناد

تجزیه و تحلیل اسناد