رویدادهای نرم افزار مدیریت سهام

ابزارهای نرم افرار مدیریت سهام
بورسی شدن شرکت های بزرگ
اعطای سهام عدالت به مردم
فاصله گذاری اجتماعی
  • 1
  • 2

شرکت پرشین سیستم هخامنش اولین شرکت در تولید نرم افزار های حوزه مالی براساس تکنولوژی بلاک چین
تلفن: 021-91008664
[email protected]

آیکون های اجتماعی