سامانه ی خودکار دریافت اطلاعات (روبات سهام)

در گذشته کاربران امور سهام جهت دریافت فایل های BBS باید از طریق کانکشن دیال آپ، با سازمان فناوری اطلاعات بورس ارتباط میگرفتند.

سرویس Dialup همان سرویسی است که امروزه تقریبا به فراموشی سپرده شده است و امروزی ها قطعا تصوری از سرعت بسیار پایین این سرویس ندارند.

این سرویس را می توان جزو اولین سرویس هایی که برای راه اندازی شبکه های گسترده مورد استفاده قرار می گرفت عنوان کرد.

هر چند که امروزه هم بعضا به ندرت در برخی نقاط شاهد استفاده از این سرویس هستیم اما بصورت قطع به یقین می توانیم اعلام کنیم که این سرویس دیگر منسوخ شده می باشد و توانایی رفع نیاز امروزی سرعت ما را ندارد.

جهت بهبود این روند، راهکاری خلاقانه نیاز بود تا با درک نیاز امور سهام، زمان و هزینه های ناشی از اختصاص نیروی انسانی به این امر کاهش یافته، و سرعت دریافت آمارها را افزایش بخشد.

پرشین سیستم پس از تغییر سیستم دیال آپ به فنآوری VPN از سوی سازمان فناوری بورس، سامانه ی دریافت خودکار اطلاعات را به نام روبات PSH، طراحی نمود .

که با حفظ امنیت بسیار بالا قادر است به مشاهده ی جزئیات خطاهای عدم برقراری ارتباط، تعریف پوشه ی ذخیره سازی و دسته بندی، انتخاب بازه ی زمانی بصورت روزانه یا دوره ای و همچنین کنترل، تبدیل و حذف عملیات دریافت اطلاعات روزانه ی کاربران بپردازد.

Share this post on:

اخرین دیدگاه ها …

    شرکت پرشین سیستم هخامنش اولین شرکت در تولید نرم افزار های حوزه مالی براساس تکنولوژی بلاک چین
    تلفن: 021-91008664
    INFO@Persiansys.ir

    آیکون های اجتماعی